Instrukcja dostępu do repozytorium git - https://goo.gl/RjZQf6